Larson Davis
Ses Seviyesi Ölçüm Cihazları:
Larson Davis'in gelişmiş ses seviyesi ölçüm aletleri aşağıdaki geniş kapsamli uygulamalar için çevresel gürültünün gerçek zamanlı ölçüm gereksinimlerini karşılar:

- Type I ve II ses seviyesi ölçümü
- Genisbant ses gücü seviyesi ölçümü
- 1/1 ve 1/3 oktav frekans analizleri
- Yüksek çözünürlüklü FFT frekans analizi
- Gürültüye mazur kalma etkisinin ölçümü
- Ölçüm esnasında tasinabilir yazıcıya değerleri   bastırma imkanı

Ayrıntılar>>
Human Vibration:
Larson Davis HVM200 kişisel güvenliği temin etme ve endüstriyel sağlığı koruma metotlari için insan vücudunun maruz kaldığı titreşimin ölçülmesine olanak veren, hafif ve tasınabilir ölçüm cihazidir. HVM200 ölçüm yetenekleri:

- Eş zamanlı olarak üç eksendeki titresim   değerlerinin ölçülmesi
- Genel etkinin izlenmesi için üç farkli eksenin   vektor toplamının hesaplanması
- Özel uygulamalar için el-kol ve vücut   titreşimlerinin ölçülmesi.
- ISO 5349, ISO 2631-1,2 & 5, ISO 8041:2005, EU   directive 2002/44/EC, EU directive 2002/44/EC
  (Hand-Arm Vibration (HAV), Whole Body Vibration   (WBV) )

Ayrıntılar>>


Dozimetreler:
Larson Davis kişisel maruz kalma etkisi hesabı yapan Ses seviye ölçüm cihazlarına ek olarak sadece bu amaca yönelik dozimetreler üretmektedir.

- Dozimetrelerin amacı çalısma alanında veya   potansiyel tehlikeli gürültü ortamlarında ses   dozunun ölçümü ile kişisel işitme kaybı veya   hasar riskini en aza indirilmesidir.
- Desteklenen standart yasal değerler ölçümleri
  Exchange Rate; Threshold; seviye ve zaman   için Criterion ölçümleri cihaz içerisinde mevcut   5 standart ile hesaplanabilmektedir

Ayrıntılar>>
Kalibratörler:
Larson Davis ses kalibratörlerinin başlıca işlevi ses seviyesi ölçüm aletleri ve dozimetrelerin doğru ve yenilenebilen sonuçlar üretmesini sağlamaktır. Özel ses kalibratörleri mikrofon modelleri ile birleştirildiği zaman özel frekanslarda standartlastırılmıs ses basınç seviyesi üretmek için tasarlanmıstır. Ses kalibratörlerinin iki önemli işlevi;

- Belirli mikrofonların elektro-akustik duyarlılığını   belirleme
- Akustik ölçüm sistemlerinin duyarlılık kalibrasyon   ve testi

Ayrıntılar>>