SIEMENS Simcenter TecWare
SIEMENS PLM LMS TecWare, dayanıklılık testlerinden gelen verileri işlemek için birçok çözümün bir arada bulunduğu modüler bir yazılımdır.

Ürünün dayanıklılığının belirlenmesi sürecinde mühendisler için en önemli faktör, ürünün ömrü boyunca karşılaşacağı yükler hakkında doğru bilgiye sahip olmaktır. Gerçekçi yük verilerinin varlığı simülasyon ya da fiziksel ürün doğrulama ve optimizasyonu için çok önemlidir.

Yükleme verileri kapsamlı saha testlerinden, laboratuvar testlerinden ya da nümerik simülasyonlardan gelebilir ve bu durumlarda bir mühendisin isteyeceği en son şey bu verileri işlemek için aylar harcamaktır.

LMS TecWare, elde edilen yükleme verisinin yönetimini, verinin dayanıklılık bazlı karakteristiğini analiz etme ve güvenilir simülasyon ya da fiziksel testler hazırlama işlemlerini hiçbir programlama bilgisine gerek kalmadan basit ve kullanışlı bir ara yüzde güçlü bir altyapıyla sunar. Böylece mühendislere sadece işlenen veriler ışığında üretim sürecini yönlendirmek kalır.

Hızlı ve kolay veri doğrulama

LMS TecWare ham zaman sinyallerini hızlı ve kolay bir biçimde doğrulamak için gerekli her şeyi sağlar. Bunlar arasında istatistik, çok kanallı zaman sinyalleri görüntüleme, matematiksel işlemler için araçlar, oldukça geniş interaktif düzenleme araçları, yeniden örnekleme, filtreleme ve daha birçok araç bulunmaktadır. Yazılım tüm yaygın veri formatlarını desteklemektedir. LMS Test.Lab , LMS Test.Xpress, MTS RPC3,NI DIAdem, IST RigSys, nCode DAC, ASCII. Yazılım özellikle çok sayıda veriyi işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.


Otomatik düzensizlik tanıma ve düzeltme

Her sinyalin teker teker doğrulaması ve düzeltilmesi çok zaman alan bir işlemdir. LMS TecWare verideki düzensizlikleri otomatik olarak bularak düzeltebilir. İşlem sonunda hazırlanan Excel raporu tüm olası düzensizlikleri (güç kesintileri, spike, ofset, drift) özetler. Sonuç olarak kullanıcı sadece bu bölümler üzerinde yoğunlaşarak veri doğrulama ve düzenleme süresinin büyük ölçüde azalmasını sağlar. 


Yükleme verilerinin incelenmesi

Dayanıklılık amaçlı veri analiz metotları (istatistik, rainflow counting ve frekans analizi temelli ) mühendislerin etkili bir biçimde yükleme verilerini incelemelerine ve sınıflandırmalarına yardımcı olur. Geniş bir yelpazedeki görselleştirme araçları (range-mean cycle count, rainflow, range-pair, level crossing...) sayesinde hızlı bir biçimde verilerinizi, analiz sonuçlarını, teker teker veya karşılaştırma amaçlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Cycle sayılarının pseudo-hasar dönüşümü ve görselleştirilmesi (GPS pozisyonun bir fonksiyonu olarak Google Earth haritalarında kullanma özelliği) kolayca yapılabilir.


Verilerinizden daha fazlasını alın

LMSTecware önde gelen otomotiv OEM leri ile birlikte geliştirilen teknolojileri kullanarak elinizdeki verilerinizden çok daha fazlasını almanıza yardımcı olur. Bileşeninizin yorulma performansını optimize etmek için ölçülen strain verisinin üzerinde derinlemesine bir yorulma analizi yapabilir, çok eksenli yüklemelerin içeriğini, çok eksenli rainflow counting yöntemi sayesinde daha iyi anlayabilir, mil ve dişliler üzerinde rainflow analizlerini rotating rainflow counting yöntemi ile yapabilirsiniz.


Test üretkenliğini artıracak araçlar

Tekrarlı işlemler LMS TecWare içinde otomatik olarak işleme geçirilebilir ve böylece kullanıcı hatalarının önüne geçilirken şirket işlemleri standartlaştırılabilir.LMS TecWare Process Builder sınırsız sayıdaki analiz işlerini tanımlamak, optimize etmek ve işleme geçirmek için özel bir ara yüzdür. Hiçbir programlama bilgisine gerek kalmadan kullanacağınız blokları sürükleyip bırakarak ve gerekli bağlantıları kurarak oluşturacağınız blok diyagramı ile analizini hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan blok diyagramı daha sonra başka veriler ya da veri setleri üzerine otomatik olarak çok kolay bir biçimde uygulanabilir. Bu yöntem işlemleri oldukça hızlandırır.


Güçlü Raporlama Özelliği

Taslak temelli standart raporlamanın yanında LMS TecWare rapor içeriğini organize etme ve rapor arayüzünü istediğiniz gibi oluşturmanıza olanak tanır. Rapor taslaklarını kullanarak LMS TecWare otomatik olarak web sayfası ya da Word - Excel formatlarında raporlar hazırlayabilir. Raporlar zaman verileri, rainflow matrisleri, frekans bilgisi, istatistik, yorulma tahmini bilgilerinin herhangi bir kombinasyonu şeklinde kullanıcı tarafından hazırlanıp yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulabilir. Böylece aynı taslak kullanılarak hazırlanan raporlar üzerinde karşılaştırma ve sunum için hızlı ve kolay bir çözüm oluşturulur.


Hızlandırılmış Test Profilleri Oluşturma

Mekanik tasarımların dayanıklılık performansını doğrulamak için yapılan kapsamlı saha testleri oldukça pahalı ve zaman isteyen işlemlerdir. Bu nedenle maliyeti düşürmek için birçok üretici saha testlerini, hızlandırılmış eşdeğer laboratuvar testleri ile değiştirmektedir. LMS TecWare orjinal veri ile aynı hasar potansiyeline sahip sıkıştırılmış zaman verileri oluşturarak yeni test senaryoları oluşturmaya ya da var olanları optimize etmeye olanak sağlar. Böylece mühendisler aynı zaman zarfında daha çok testi uygulamış olurlar. Bu işlem test sürelerini oldukça kısaltır ve test döngülerini azaltır. LMS TecWare sayesinde orijinal veri ile aynı hasar potansiyeline sahip sabit genlikli test sinyalleri de üretmek mümkündür. Ayrıca dayanaklılık testi sürelerini kısaltmak için LMS TecWare hasar içermeyen verileri orijinal veriden silerek test işlemini oldukça hızlandırır. Ek olarak tasarlanan ürünün kullanım profiline uyan test senaryoları yaratmada da LMS TecWare ile en uygun testleri belirleyebilirsiniz.


Uygulama Örnekleri:

Luxury carmaker Bentley accelerates into the fast lane with LMS TecWare
Behr Innovates Thermal-management Solutions with LMS Technologies
BMW - Using Virtual Test Rigs for Loads Prediction