LMS Virtual.Lab
LMS Virtual.Lab mekanik sistemlerin yapısal, gürültü ve titreşim, akustik, yorulma ,mekanik sistem dinamikleri, korelasyon , optimizasyon analizlerini simüle etmek için tek bir arayüz kullanan alanında lider tümleşik bir yazılımdır.

LMS Virtual.Lab pahalı fiziksel prototip testlerinden önce; tasarım için gerekli bütün analizlerin aynı arayüz altında ele alınmasına, gereken değişiklik ve iyileştirmelerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanır.

Gerçekçi sistem analizleri
Doğru bir modelleme ile mekanik sistemlerin gerçekçi simülasyonlarına imkan sağlar. Güçlü ve güvenilir çözücüleri ile kullanıcılara hızlı ve doğru sonuçlar verir. LMS Virtual.Lab yapılardaki zayıf noktaları tespit ederek tasarım hakkında önemli kararlarının alınmasına imkan sağlar ve alternatif tasarımların oluşturulmasında kullanıcıya olanak sağlar.

Ürün geliştirmeyi kolaylaştırın
LMS Virtual.Lab , CAD ,CAE ve Test verileri arasindaki iletişimi sağlayarak , gereksiz veri transferleri ve dönüşümlerini ortadan kaldırır. Analizlerde farklı disiplinler arası (yapısal-akustik, motion-durability. vb) geçiş için her uygulamada yeniden model oluşturulmasına gerek olmadan tek arayüzde modüller arası geçiş mümkündür.

Test-FE Hibrit Yaklaşımlar
LMS Virtual.Lab yazılımı son derece gelişmiş hibrit yaklaşımıyla test tabanlı modeller üzerinden toplanan verilerin sonlu eleman modellerine aktarılıp uzun zaman alan gerçek analizlerin çok daha kısa bir sürede bilgisayar ortamında yapılabilmesine olanak sağlar.

 


LMS Virtual.Lab Acoustics

Ses yayılım (iç ve dış) problemlerinin çözümünü sağlar. Kompleks sistem modellerinin akustik analizlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Kullandığı farklı metotlar ile titreşim kaynaklı, akışkan kaynaklı gürültü analizlerinin gerçekleştirilmesini, ortamlardaki ses kalitesinin incelenmesi ve iyileştirilmesini sağlar. Ayrıntılar >>

 

LMS Virtual.Lab Motion

Mekatronik sistemlerin oluşturulmasını sağlar ve gerçekteki çalışma performanslarının verimli bir şekilde simülasyonu gerçekleştirilir ve sistemlerin iyileştirmesine olanak sağlar. Ayrıntılar >>

 

 

LMS Virtual.Lab Noise and Vibration

Yapısal titreşim problemlerinin ve sistemlerde oluşan gürültünün incelenmesini, tasarımların vibro-akustik davranışlarının iyileştirmesini ve optimize edilmesini sağlar. Ayrıntılar >>

 

 

 

LMS Virtual.Lab Correlation

Test modal analiz sonuçlarına göre Sonlu eleman modellerinin doğrulanmasına olanak vererek ve bu modeller üzerinden daha güvenilir analizlerin yapılabilmesini sağlar. Ayrıntılar >>

 

 

 

LMS Virtual.Lab Durability

Statik yük veya dinamik çalışma şartları altında komponent ve sistem düzeyinde yorulma analizlerinin yapılmasını, kaynak bölgeleri üzerinde dayanıklılık analizlerinin yapılmasını sağlar. Ayrıntılar >>

 

 

 

LMS Virtual.Lab Structures

Analiz öncesinde modelin hazırlanmasını, gelişmiş araçları ile verimli bir şekilde komponent, altsistem, sistem modelleri oluşturarak bunun üzerinden analize uygun tanımlamaların yapılabilmesini sağlar. Ayrıntılar >>