Microflown - Yakın Alan Akustik Kamera
Near-Field Acoustic Camera (Yakın alan akustik kamera)

Ses ve titreşim çalışmalarında, ürün geliştirme sürecinden ürünün son kontrollerine kadar geçen süreçte ses kaynağı tespiti önemli bir yer tutar. Yakın alan akustik kamera bu güncel konu için hızlı, doğruluğu ve sezisi yüksek bir çözüm sunar. Arabalar, hava araçları, tüketim malları bu sistem ile kolaylıkla test edilebilir. Gürültüye neden olan parçanın sebep olduğu ses basıncı yerine parçacık hızının ölçümü, gürültünün yerinin tespiti için çok kullanışlıdır. Yakın alan akustik kamera gerçek çalışma koşullarında rahatlıkla kullanılabilir ve anekoik (yankısız ) koşullara ihtiyaç duymaz. Sensör dizileri, sadece ses basıncı ölçen mikrofonlardan oluşmaz, aynı zamanda PU ses yoğunluğu probları da içerir. Kompleks olmayan ve yanlış hesaplama yapmayan bir sistem olan yakın alan akustik kamera doğruca parçacık hızını ölçer. Bu nedenle, Microflown akustik kamera frekans bağımsız dinamik aralığı tamamen duyulabilir bir akustik aralıkta +40 dB' e kadar olan doğru bir parçacık hızı haritası sağlar. Bu metot ses basıncı, parçacık hızı ve ses yoğunluğu için mutlak değerler gösterir. Sistem ölçülen veriyi doğruca frekans alanında görselleştirdiğinden beri özel çözünürlük sadece kolaylıkla değiştirilebilen sensör mesafesine bağlıdır. Öncelikle ölçüm yapılacak alan kabaca ızgara şeklinde taranır. Daha sonra sensör mesafesi, normal bir kameradaki "zoom" özelliği gibi, daha küçük bir alanı daha yüksek bir çözünürlükle taramak için azaltılabilir. Bu yöntemle erişilen çözünürlük başka hiçbir mikrofon tabanlı metotta yoktur.

Sonuçlar zamanın bir fonksiyonu olarak gösterilebilir ve böylelikle bütün dizi ölçümlerinde faz bilgisi korunur. Buna bağlı olarak motor devir artırımı sırasında olanlar gibi sabit olmayan problemler değişik frekanslar için güvenle tespit edilebilir ve zaman alanına bakıldığında cızırtı veya tıngırtı gibi geçici gürültüler bütün frekanslar için kolaylıkla tespit edilebilir.

Uygulama Özellikleri:
- 20Hz-10kHz/20kHz frekans aralığı
- Akustik parçacık hızı verisi ölçebilme
- Yüksek dinamik aralık ( >40dB )
- Yankısız (anekoik) koşullara ihtiyaç duymaz
- Geçişleri gösterir
- Yüksek üç boyutlu çözünürlük
- Ölçüm ızgarası ayarlanabilir
- Parçacık hızını, ses basıncını ve ses yoğunluğunu anında görüntüleme
- Order görüntüleme
- Basınç katkısı


Yayınlar:
Stationary and transient noise measurement on consumer goods' design stage