Modal Shop
Modal Shop ağırlığı 2,72 kg ile 25 kg arasında değişen , 20 N'tan 498 N 'a elektrodinamik kuvvet uyarımı sağlayabilen modal sarsıcılar üretmektedir.

Bu sarsıcılar yapısal testler ve standart modal analiz uygulamaları , tek ve çok kanallı (SIMO ve MIMO )giriş imkanı sağlayan , küçük parçalar ,alt montajlar ,biomedikal parçaların genel titreşim testleri için ,deneysel modal analiz ve eğitim amaçlı laboratuvar araştırmaları için kullanılabilmektedir.
2100E11
Modal Sarsıcılar Lazer Takometre Kalibrasyon Cihazları