PCB Piezotronics Basınç Sensörleri

Genel Amaçlı Kuvars Basınç Sensörleri


Genel Amaçlı Kuvars Basınç Sensörleri

Genel amaçlı kuvars basınç sensörleri basıncın dinamik ölçümleri, yanma,patlama, dalgalanma, kavitasyon, pnömatik, hidrolik, akışkan ve diğer bunun gibi basınçları ölçmek için tasarlanmıştır. ICP basınç sensörleri, doğal piezoelektrik, kararlı kuvars algılama elementleri ve tümleşik elektonik ile yapılandırılmış olup geniş genlik ve frekans aralığındaki hızlı değişen basınç dalgalanmalarının ölçümü için uygundur. Katı hal yapısı, hava geçirmez-sızdırmaz kutular ve lazer kaynaklı diyaframlar elverişsiz çevresel koşullarda dahi bozulmamış yüksek frekans yanıtı ve dayanıklılık sağlar. Sonuçta gaz, sıvı ve yağ gibi farklı çevrelerdeki ölçümler için tekrarlanabilir, doğrusal, düşük empedans voltaj çıkışı yapan kaliteli sensörler sunar.

• Endüstriyel pompa basıncı görüntüleme
• Hidrolik ve pnömatik basınç hattı görüntüleme
• Akışkan yer değiştirme gürültüsü
• Dalgalanmalar, gerilim darbeleri, su borularındaki gürültüler, anahtar geçişleri, kavitasyon


Yüksek Hassasiyetli Basınç Sensörleri
Yüksek Hassasiyetli Basınç Sensörleri

Bu bölümdeki tüm sensörler titreşim hassasiyetini minimize etmek için ivme dengeli algılama elemanları ile yapılandırılır. Bunlar yerleşik mikroelektronik devre ile birleştirilir ve standart ICP sensör sinyal düzelticiler ile çalıştırılır. Çıkış standart okuma donanımları ile uyumlu yüksek voltaj düşük empedanslı sinyaldir.

• Akustik
• Türbülans
• Yüksek şiddetli ses
• Uçuş testleri
• Valf dinamiği


Yüksek Frekans Şok/Dalga/Patlama Basınç Sensörleri
Yüksek Frekans Şok/Dalga/Patlama Basınç Sensörleri

Bu sensörler şok ve patlama dalgalarının ölçümü, vuruntu ve patlama, serbest alan ve su altı patlama testlerinde, mermi hızı ve fişek testi gibi uygulamalarda kullanılır. Yüksek frekanslı patlamalarda,dayanıklı olması ve uzun kablo ile çalışma yeteneği tercih nedenidir.


İçten Yanmalı Motorlar İçin Basınç Sensörleri
İçten Yanmalı Motorlar İçin Basınç Sensörleri

Motorlardaki yanma,sıkışma vb. olayların ölçülmesi için yüksek hassasiyetli ve 600 F ve üstü sıcaklıklarda çalışabilen sensörlerdir. inceler.


Yüksek ve Çok Düşük Sıcaklıklar için Basınç Sensörleri
Yüksek ve Çok Düşük Sıcaklıklar için Basınç Sensörleri

PCB yüksek sıcaklık kuvars sensörleri reaktörler, kompresörler, motorlar, türbinler, ısı değiştiricileri, buhar boruları ve yanma odalarındaki dinamik basınçları ölçer. Yüksek statik basınç seviyelerindeki düşük basınç akustik dalgalanmalarını ölçmede üstünlük sağlar.

Yüksek sıcaklık
• Gaz türbinleri
• Egsoz manifoldları
• Yanma
• Reaktör ısı değiştiricileri

Çok düşük sıcaklık
• Gaz veya sıvı dinamikleri
• Akış kararsızlıkları
• Dalgalanma


Minyatür Basınç Sensörleri
Minyatür Basınç Sensörleri

Bu sensörler sıkıştırma, harekete geçirme, dalgalanma, kavitasyon, ultrasonik, hidrolik, akışkan, türbülans ve diğer bunun gibi termal olarak kararlı basınç ölçümleri için tasarlanmıştır.

• Özel kısıtlı mekanlar
• Gaz veya akışkanlar dinamiği
• Akış kararsızlığı
• Dalgalanma, ani voltaj yükselmesi


Roket Motoru Basınç Sensörleri
Roket Motoru Basınç Sensörleri

Yüksek sıcaklıktaki roket motor çevrelerindeki yoğun ısı akışında dinamik basınç ölçümleri için tasarlanmıştır.