PCB Piezotronics Kuvvet Sensörleri
Dinamik Kuvvet ve Strain Sensörleri

Kuvars, piezoelektrik kuvvet sensörleri dayanıklı ölçüm cihazları olup, dinamik kuvvetin ölçümü için çok iyi karakteristiklere sahiptir. Genel ölçümler ; harekete geçirme, sıkıştırma, darbe, itici güç, tepki ve gerilme süresince karşılaşılan dinamik ve yarı statik kuvvetleri kapsar. Kuvars kuvvet sensörleri için uygulamalar denge, çarpışma testi, burulma, ezilme, kesme, düşüş testi, dayanım testi, biçim verme, kırılma testi, makina testi, malzeme testi, penetration testi, baskı görüntüleme, gerilme testi ve titreşim testlerini kapsar.

Genel Amaçlı Kuvars Kuvvet Sensörleri

Genel amaçlı kuvars kuvvet sensörleri dinamik basınçtaki değişim, gerilme ve darbe kuvvetlerinin hızlı ölçümünü yapar ve bir çok uygulama içinde kullanılır. ICP ve charge çıkışlı tiplerin her ikisinde de 10-5000 lb (45-22 kN) tam ölçek basınç kuvveti ölçümü ve 10-500 lb (45-2200 N) tam ölçek gerilme kuvveti ölçümü elde edilebilir. Elde edilen duyarlılığın çeşitliliği kullanıcıların testin dinamik aralığına en uygun modeli seçmelerine izin verir, bu sayede sinyal - gürültü oranı optimize edilir.

• Dinamik Basınç ve Gerilme
• Darbe testi
• Damgalama ve biçim verme
• Düşme testi
• Malzeme testi
• Makina testi

Halka Kuvars Kuvvet Sensörleri

Halka kuvvet sensörleri halka şekilli sensörler olup kurulumu ağırlıklı olarak makina veya altlıktaki entegre bileşenler gibidir. Genel olarak sabit altyapı ve platform, duvar veya makina arasına sıkıştırılır ve itme çubuğu veya bağlantı içine entegre olabilir. Malzeme ve dayanım testi alanlarında birçok uygulama için kullanılabilir.

• Presleme izlenmesi
• Mekanizma montaj kuvvetleri
• Kuvvet kontrollü titreşim testleri
• Mekanik empedans testleri

Bağlantı Kuvars Kuvvet Sensörleri

Mekanizma proses izleme uygulamaları için kuvvet-kontrollü olayların ölçüm sinyallerini kullanan sensörlerdir. Bu sensörler aynı zamanda çok küçük kuvvetlerin ölçümünüde yapabilirler. ICP ve yük çıkışlı versiyonları elde edilebilir.

• Basınç kuvveti görüntüleme
• Çekme ,basma gerilmelerinin ölçülmesi
• Mekanizma çalışmaları

3 Bileşenli Kuvars Kuvvet Sensörleri

3 bileşenli kuvars kuvvet sensörleri 3 ortogonal yöndeki (x, y, z) dinamik kuvvetlerin eş zamanlı ölçümünü yapabilir. ICP ve yük çıkışlı versiyonları elde edilebilir.

• Kuvvet sınırlı titreşim testleri
• Kesme takımı kuvvetleri
• Kuvvet dinamometreleri
• Motor bağlama analizi
• Modal analiz

Darbe Kuvars Kuvvet Sensörü

Düşük profilli darbe kuvvet sensörleri; sıkıştırma ve darbe yükleri için özel olarak tasarlanmıştır.

• Darbe ölçümleri
• Çarpışma testleri
• Düşme testleri

Minyatür ICP Kuvars Kuvvet Sensörleri

Minyatür kuvars kuvvet sensörleri küçük boyutlari ile çok yüksek hassasiyet istenilen uygulamalar için kullanılır. Bu sensörlerin özelliği çok yüksek çıkış duyarlılığı 2200 mV/lb (500 mV/N) vermesidir.Bu yanıt 10 mikrosaniyeden daha kısa sürede olur.

• Çok küçük basınç ve gerilme kuvvetleri
• Kesme noktası malzeme testleri
• Nüfuz etme kuvvetlerin hesabı

ICP Gerilme Sensörleri

M240 serisi endüstriyel ICP gerilme sensörleri piezoelektrik kuvars algılama kristalleri içerir. Bu sensörler plastik enjeksiyon kalıplama, stamping ve sıkıştırmada kullanılır. Bu cihazların kurulumu kolaydır.