SİEMENS Simcenter
SİEMENS Simcenter mekanik sistemlerin yapısal, gürültü ve titreşim, akustik, yorulma ,mekanik sistem dinamikleri, korelasyon , optimizasyon analizlerini simüle etmek için tek bir arayüz kullanan alanında lider tümleşik bir yazılımdır.

SİEMENS Simcenter pahalı fiziksel prototip testlerinden önce; tasarım için gerekli bütün analizlerin aynı arayüz altında ele alınmasına, gereken değişiklik ve iyileştirmelerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanır.

Gerçekçi sistem analizleri
Doğru bir modelleme ile mekanik sistemlerin gerçekçi simülasyonlarına imkan sağlar. Güçlü ve güvenilir çözücüleri ile kullanıcılara hızlı ve doğru sonuçlar verir. SİEMENS Simcenter yapılardaki zayıf noktaları tespit ederek tasarım hakkında önemli kararlarının alınmasına imkan sağlar ve alternatif tasarımların oluşturulmasında kullanıcıya olanak sağlar.

Ürün geliştirmeyi kolaylaştırın
SİEMENS Simcenter , CAD ,CAE ve Test verileri arasindaki iletişimi sağlayarak , gereksiz veri transferleri ve dönüşümlerini ortadan kaldırır. Analizlerde farklı disiplinler arası (yapısal-akustik, motion-durability. vb) geçiş için her uygulamada yeniden model oluşturulmasına gerek olmadan tek arayüzde modüller arası geçiş mümkündür.

Test-FE Hibrit Yaklaşımlar
SİEMENS Simcenter yazılımı son derece gelişmiş hibrit yaklaşımıyla test tabanlı modeller üzerinden toplanan verilerin sonlu eleman modellerine aktarılıp uzun zaman alan gerçek analizlerin çok daha kısa bir sürede bilgisayar ortamında yapılabilmesine olanak sağlar.

 

SİEMENS Simcenter Acoustics

SİEMENS Simcenter Acoustics

SİEMENS Simcenter Motion

SİEMENS Simcenter Motion

SİEMENS Simcenter Noise and Vibration

SİEMENS Simcenter Noise and Vibration

 SİEMENS Simcenter Virtual.Lab Correlation

SİEMENS Simcenter Virtual.Lab Correlation

SİEMENS Simcenter Durability

SİEMENS Simcenter Durability

SİEMENS Simcenter Structure

SİEMENS Simcenter Structures