LMS Virtual.Lab Korelasyon
LMS Virtual.Lab Korelasyon Genel Bakış

LMS Virtual.Lab Correlation, gerçekçi simülasyonlar yapılabilmesi için sistematik bir doğrulama aracı sunar. Simülasyon modellerinin gerçek modeldeki doğruluk standartlarına uyması esastır. Güvenilir simülasyon sonuçları sağlamak, bileşenlerinin veya tam-sistem modellerinin test verileriyle karşılaştırılmasını ve doğrulanması gerektirir. Sistem modellerinin doğrulanması analizlerde hata birikmelerini önlemenin tek yoludur.

Pre-test

Korelasyon

Model Updating