Microflown - Ses Emilimi Ölçümü

In-Situ Absorption Setup

Microflown firması maddelerin akustik özelliklerini belirlemek için komple bir çözüm olarak "in-situ absorption setup" ( yerinde ses emilimi ölçümü) ' ı sunmaktadır. Bu metot iyi bilinen Kundt's veya yankısız oda metotlarına iyi bir alternatiftir. Ölçüm yapmak istediğiniz parçayı tahrip etmez (parçadan örnek almanıza gerek yoktur) ve pratikte olduğu gibi, etki alanında eğik açıyla gelen ses dalgalarının emilimini de test edebilir. Sistem malzeme örneklerinden, komple monte edilmiş parçalara kadar çok geniş bir ölçüm alanına sahiptir. Yüksek üç boyutlu çözünürlük, homojen olmayan (delikli yapılar gibi) maddelerin de analizine imkan verir.

In-situ metot ile örnek ve probun birbirlerine bağlı hareket etmesi sonucu ürünlerin "end of line control (üretim sonu kontrolü)' ü mümkün olmaktadır. Eğimli yapılar için ölçüm gerçekleştirilebilir ve böylelikle bütün montajı yapılmış bir ürünün akustik kalitesi belirlenebilir.

Empedans Tabancası

Elle tutulan küçük bir cihaz olan empedans tabancası ile geniş bir bant aralığında, normal ve eğik açılar altında akustik emilim, yansıma ve empedans çok kısa bir süre içerisinde kolaylıkla ölçülebilir. Probdan 23 cm uzaklıktaki bir ses kaynağı ile gürültü örneğin karşısında oluşturulur. Yapının yüzeyine doğru ses basıncı ve akustik parçacık hızı ölçümü gerçekleştirilir.

Uygulama özellikleri:

- 300Hz-10kHz frekans aralığı
- Yerinde ölçüm metodu
- Tahribatsız ölçüm
- Yüksek üç boyutlu çözünürlük
- Etki alanında normal veya eğik açılar için ölçüm
- Düz veya eğimli yüzeylerde kullanım
- Homojen veya homojen olmayan yapılarda kullanılabilir
- Ürün geliştirme ve montaj öncesi ve sonrası üretim sonu kontrolü gibi değişik   uygulamalarda kullanılabilir.